Art framing

Passe partout algemeen

Waarom een passe partout............

Niet alleen om afbeeldingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, maar ook om waardevolle werken te beschermen, is het zinvol om een passe partout toe te passen.
 
Het effect van een passe partout:
 
 • Zorgt voor een rustgevend kader voor de afbeelding.
   
 • Ondersteunt de expressie van de afbeelding.
   
 • Zorgt ervoor dat details duidelijker naar voren komen.
   
 • Ondersteunt de indruk van optische ruimtelijkheid.
   
 • Verhoogt de waarde en indruk van de presentatie.
   
 • Geeft een diepte aan de afbeelding als er een meerlaags passe partout karton wordt toegepast.
   
 • Het passe partout biedt vele creatieve en individuele inlijstvarianten aangepast aan het motief en de ambiance
 
Een passe partout beschermt:

Afbeeldingen van welke aard dan ook welke achter glas worden ingelijst dienen niet met het glas in aanraking te komen. Glas verhindert dat eventueel vocht  weg kan, warmte wordt direct overgedragen op de afbeelding, glas gaat kleven. Directe gevolgen kunnen zijn dat bij glasbreuk de afbeelding ook verloren gaat, een duidelijk ongewenste situtuatie.  

Daarom altijd een passe partout toepassen, het voorkomt dat afbeeldingen direct met het glas in contact komen. Dit is ook op andere wijze te bereiken er kan dus ook zonder een passe partout toe te passen een afbeelding vol ingelijst worden. Het is een toch wel redelijk vaak voorkomende fout dat een opdrachtgever (uit het oogpunt van kostenbesparing) er toe besluit geen passe partout toe te passen of welke wijze dan ook om te verhinderen dat de ingelijste afbeelding in direct contact komt met het glas. Op termijn echter is het mogelijk dat de afbeelding (onder invloed van warmte, vocht en direct zonlicht) zich gaat hechten aan het glas een gevolg kan zijn dat bij breuk van het glas de afbeelding verloren gaat of dat de kosten van het "redden" van de afbeelding de kosten van een passe partout veruit te boven gaan.

Museumkarton beschermt langdurig tegen vergeling en veroudering van het ingelijste object.

Albert van 't Slot