Art framing

Disclaimer Art framing

  • In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar; Art framing de eigenaar van de website; gebruik(en); alle denkbare handelingen; u: de     gebruiker (cq. bezoeker) van de website; alle in de website aanwezige inhoud.
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De inhoud is door de eigenaar met de grootste mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud zowel in beeld als geschrift of delen daarvan op publiekelijk toegangkelijke plaatsen zijn uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van de eigenaar.
  • Toestemming tot het gebruik kan alleen worden verkregen na schriftelijk overleg of via mail en alleen dan met volledige bronvermelding.